Emoties

Soms zit er een zee aan onderdrukte emoties in ons.emoties

Wordt het tijd om ze los te laten..

We kunnen of willen ze niet loslaten.

Het is niet fijn om emoties te voelen.

Hebben we geleerd om om te gaan met emoties?

Of leerden we ze onderdrukken?

Emotie is de motor voor verandering.

Als je een emotie voelt, vraagt dat om aandacht, om bewustwording van iets.We hebben veelal geleerd emoties te onderdrukken.

We leerden dit en deden het na vanuit onze omgeving.

Emoties zijn niet fijn, niet goed, niet aardig, maken je kwetsbaar.

We leerden al heel jong ze te onderdrukken, gewoon uit angst om afgewezen te worden.

Maar emoties zijn juist onze kracht, het geeft ons richting.

We mogen leren met emoties om te gaan, ze te begrijpen.

Wat willen ze ons zeggen?

Het is de kunst om de emoties te leren voelen, ze waar te nemen, er niet in te gaan en ze uit te werken, of erin blijven hangen.

Emoties kunnen ons dan tegen werken.

Maar zonder emoties is er geen leven. Het is onze kracht.

Leren je verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen emoties en ze niet op te slaan, zodat ze je energie blokkeren.

Als emoties en gevoelens lange tijd niet geuit worden, gaan ze ons nog duidelijker om aandacht vragen.

Dit kan zich uiten in lichamelijke klachten, bijv: energie blokkades die pijn veroorzaken.

Er is moed, liefde en kracht voor nodig om je emoties positief te transformeren.

De positieve transformatie zal je echt belonen!

Herken je je in dit verhaal?

Blijf er dan niet mee lopen en neem een eerste stap , ik help je graag verder