Nieuwsbrief april 2023

Lieve lezer

De lente is begonnen, de dagen worden weer lichter en de natuur gaat zich weer laten zien…

Voor wie de planeetstanden volgt of er interesse in heeft zal het niet ontgaan zijn dat er vanaf 23 maart een grote verschuiving plaatsvond.

Ik ben geen astroloog, maar volg met interesse de mensen die dat wel zijn, mede, omdat het ongelooflijk veel inzicht geeft in m’n eigen processen en ook alles wat zich in de wereld laat zien op dit moment.

De planeet Pluto gaat voor de eerste keer (sinds december 1778) van steenbok naar Waterman. Pluto is de planeet van transformatie, omwentelingen, leven, dood en wedergeboorte en gaat naar het teken Waterman.

Waterman gaat o.a. over vernieuwing, gelijkheid, uniciteit en vrijheid.

Dit betekent eigenlijk dat de verandering verdere doorstart zoekt en erop individueel en ook collectief niveau veel verschuiving kan ontstaan. Er is al veel verandering gaande de laatste tijd, het kan dus zijn dat je veranderingen nog duidelijker en directer gaat ervaren. Er is veel gaande in de wereld over macht en onmacht, leugen en waarheid.

De planeet Pluto helpt de onderste steen boven te halen.

Zo kun je zeggen, zo boven, zo beneden. Wat zich aan veranderingen, verschuivingen in de wereld toont of reflecteert staat niet op zichzelf. Het is verbonden met alles in het universum, de planeten, de zon, de maan en de sterren.

Pluto blijft in Waterman tot 11 juni en keert dan terug in Steenbok. Van 21 januari tot 2 september 2024 loopt Pluto weer door Waterman. Van 3 september tot en met 19 november gaat de planeet voor de laatste keer kort terug naar Steenbok. Vanaf 20 november 2024 zal Pluto in Waterman blijven tot 2043. (Petra Stam)

Pluto die op collectief niveau voor veel verschuiving zorgt, geeft ook op individueel niveau de nodige aanzet tot verandering.

De nieuwe, lichte energie wil stromen, wat onderdrukt of onbewust is komt omhoog en gaat om aandacht vragen. De energie van Pluto vraagt ons eigenlijk om ruimte te maken voor meer liefde, trouw zijn aan je innerlijke stem en je bewuster worden van jezelf, je ziel. Een moment van vastlopen, worstelen of een crisis geeft je de ruimte om je aandacht naar binnen te keren en delen van jezelf weer te voelen en ervaren.

Dit kunnen korte worstel momenten zijn, soms duren ze langer, maar het is altijd als hulp voor jou! Het leven is voor je en nooit tegen je!

(Ik heb dit de laatste tijd ook vaak als mantra tegen mezelf gezegd) Je kunt na worstel momenten of zelfs crisis ineens andere keuzes maken, een andere weg inslaan. Er is dan iets losgelaten, iets wat pijn deed of niet meer paste en dat geeft ruimte.

Jezelf kennen, weten wie je bent, je lichte, maar ook je schaduwkanten leren kennen en voelen kan je helpen makkelijker om te gaan met verschuivingen. Dit geeft je de mogelijkheid je steviger te gronden, te aarden.

Er zijn zoveel mensen die niet of deels geaard zijn. Als je niet goed geaard bent dan ben je niet goed aanwezig in je lichaam en het contact met de aarde ervaar je nauwelijks. Soms ben je je daarvan bewust, je voelt dat je je niet makkelijk kunt focussen of je gedachten vliegen van hot naar her.

Je kunt ook een soort wazigheid ervaren of het steeds koud hebben en heel vermoeid zijn. Je kunt je niet thuis voelen op de aarde en het gevoel hebben alsof je hier niet welkom bent.

Er kunnen ook momenten zijn van tijdelijk verminderde aarding, deze herstellen zich dan weer in perioden van rust en ontspanning. Als de verminderde aarding vastzit aan onbewuste pijn, verdriet of oude thema’s dan blijft de ziel het contact met het lichaam en de aarde mijden en ontstaat er een chronisch tekort aan aarding. Je mist dan de voedende energiestroom van de aarde, het contact met de Goddelijk vrouwelijke energie en de aarde mist ook jouw energie. Vreemd eigenlijk dat we dit onszelf onbewust aandoen, de energie van de aarde wil je uitnodigen, jou voeden en we sluiten ons hiervoor af! We zeggen ‘NEE’ tegen energie die gewoon altijd naar ons toe wil stromen, hoe gek is dat eigenlijk?

Mensen zijn zich soms niet bewust van verminderde aarding. Je kunt dan gewoon ‘meedraaien’ in de maatschappij, maar ervaart geen bewust contact met jouw eigen ziel. Deze mens is zich niet bewust van zijn innerlijke grootsheid. De afstemming op jezelf en je naaste is lastig.

Als je blijft doorgaan en doet wat ervan je gevraagd wordt gaat het vaak een tijd goed, maar op een zeker moment kan het opbreken om jezelf te negeren. Het gaat vaak samen met je grenzen steeds maar blijven verleggen, niet meer luisteren naar je innerlijke fysieke of emotionele signalen en behoeften. Als we dan ook leven of werken in een omgeving of systeem wat niet geaard is, krijgen we chronisch te weinig energie.

Veel werkplekken of zelfs steden zijn als geheel niet geaard. Vaak merken mensen dit niet meer op, ze zijn eraan gewend geraakt om niet geaard te zijn en zo te functioneren. Het kan er voor de buitenwereld sterk uitzien, zoals het beeld van de hardwerkende man of vrouw, maar dat is het zeker niet. Het is eigenlijk een onbewuste vlucht reactie van de ziel, de individuele ziel, maar dat kan ook de collectieve ziel zijn van een omgeving of systeem.

In deze tijd van verschuiving en verandering is goede aardbinding van groot belang. Het aarden kan je helpen tijdens groei in je eigen centrum te blijven, je sterker te voelen in jezelf en je bewust te blijven van je eigen innerlijke stem of intuïtie.

Als er meer lichte energie door ons heen wil stromen is het van belang tegelijk te aarden. Als we dan niet doen of niet kunnen doen kan de vernieuwde energie niet integreren in ons lichaam en het oude niet losgelaten worden. Het aarden helpt je om ondanks lastigheden of tegenwerking toch een manier te vinden om je energie te laten stromen en bij jezelf te blijven.  Er zijn momenten in deze tijd dat het leven als worstelen voelt, je innerlijke onwil ervaart om mee te bewegen en tegelijkertijd ook weet dat het oké is om los te laten.

Het kan voelen alsof je even op de ‘STOP’ knop wilt drukken, even om pauze roept en op adem wil komen. Maar de stroom stroomt gewoon door en vraagt van je om je balans te zoeken. Het vraagt van je om te aarden, wortels te maken, steeds weer een stukje dieper en steviger.

Je weet dat je door worstelen weer boven komt en je je weer een stuk helderder, fijner en wijzer kunt voelen.

Aarden helpt om door worstelingen makkelijker heen te komen, niet te blijven hangen in een blokkade die je in de weg staat. Niet vervuild te raken door toxische stoffen of vervuilde energie van anderen. Aarden helpt om ondanks tegenwerking een manier te vinden om jezelf tot uitdrukking te laten komen. Aarden geeft je de kans om te voelen wat echt belangrijk voor je is in het fysieke leven en daar voldoende aandacht aan te besteden. Het is een kans om de natuurlijke schoonheid van de aarde te zien, te voelen en liefde in relaties te waarderen. Als je geaard bent voel je de bezieling van jezelf, je omgeving en je voelt ook als deze ontbreekt.

Tijd en rust als eerste stap.

De eerste stap naar een betere aarding is jezelf tijd en rust geven, om echt JA te kunnen zeggen tegen jezelf. Om je eigen emoties en verlangens te voelen en te horen, hebben we tijd en rust nodig. Dit is voor veel mensen een hele lastige stap. Vanuit de maatschappij is er een enorme druk om bezig te moeten zijn, iets te doen, nuttig zijn, voor anderen zorgen etc…

Het idee alleen al om niks te doen kan vreselijk ongemakkelijk voelen. Je zou kunnen zeggen dat het bijna een verslaving is geworden om continu bezig te zijn of prikkels te zoeken. Hoe weten we op deze manier eigenlijk wie we echt zijn? Wat echt onze innerlijke drijfveer is?

Niet goed geaard zijn betekent eigenlijk dat je contact met de aarde mist, je geen deel voelt van de aarde. De aarde heeft je veel energie te geven, heeft jouw energie ook nodig, maar we houden deze stroom zelf tegen. Vaak zie je dat mensen dan ook veel minder geneigd zijn rekening te houden met de aarde. Het draait dan om hele andere, vaak economische doelen. De aarde wordt zo makkelijker uitgeput en vervuild.

Niet goed geaard kan zich zich uiten in een moeilijke manifestatie van je eigen ideeën of inspiraties. Als er vernieuwde energie door je heen wil stromen, vraagt dat altijd om een goede aarding. Zonder goede aarding worden we een wandelend hoofd (we leven vanuit gedachten en denken, maar deze kunnen niet verbinden met het hart) of een wandelend hart (we leven vanuit openheid en liefde, maar deze kan zich niet verbinden met de buik, de aarde en zo raken we overspoeld door gevoeligheid, raken overbelast en voelen ons niet vervuld)

Moeder Aarde

De aarde als symbool voor de verbinding met de moeder, het wordt niet voor niks moeder aarde genoemd. Als we meer bewust gaan aarden, komen we daarin altijd onze eigen moeder gevoelens, moeilijkheden met moeder thema’s en onze eigen moeder tegen.

Onze moeders komen uit een andere tijd en daar zitten altijd andere thema’s aan vast. Oude dogma’s en onderdrukkingen van het vrouwelijke, de moeder, kunnen een grote rol gespeeld hebben of nog spelen bij je eigen moeder en ook bij jezelf. We komen dit in onszelf dan ook tegen als we ons bezig houden met aarden.

Als je je overbelast, gespannen of niet vervuld voelt kan het zijn dat je energie een beetje hulp nodig heeft om te gaan stromen en zo weer te kunnen aarden. Je hier bewust van worden en kijken hoe jezelf in beweging kunt komen kan helpen. Een Beweging die je kan versterken, ontspannen of juist expressie kan geven.

In de natuur zijn geeft ons de ruimte om weer te verbinden en helpt ons te voelen. Wandelen geeft vertraging en herinnert ons eraan dat alles altijd stap voor stap gaat. Niet te vlug, niet te vluchtig, geen haast of competitie. Het contact met de natuur kan helpen om jezelf beter te begrijpen en de eenvoud te waarderen. Bomen die de oerkracht reflecteren en o.a. symbool staan voor kracht en groei kunnen ons ongelooflijk inspireren. 

Ze laten hun wortels diep de aarde in groeien en stabiliseren zich op deze manier. Bomen kunnen veel doorstaan en kunnen ons na vele jaren bijzondere ‘verhalen’ laten voelen. Elk soort met z’n eigen helende en bijzondere eigenschappen.

Zo is een van de betekenissen van de Tree of Life ‘groei en kracht’. De wortels verankeren zich in de aarde en voeden zich met de energie van moeder aarde en de takken groeien tot in de lucht en voeden zich met de universele energie van de zon en de maan.

De boom groeit naar boven in dezelfde lengte als de wortels de aarde in groeien. Het is ook hier zo boven, zo beneden.

Weet je dat je contact kunt maken met bomen? Een boom je van alles kan laten voelen? Het kan je ondersteunen in het contact met de aarde en nog heel veel meer. En hoe bijzonder om te beseffen dan alle bomen over de wereld verbonden zijn met elkaar met hun schimmeldraden.

Bomen wachten op contact met ons!  Deze tekst kreeg ik pas van een vrouw: 

“Bomen zijn gedichten die de hemel aan de aarde schrijft” (Kahlil Gibran)

Kies altijd wat werkt voor jou. Weet dat je geaard bent als je je goed verbonden voelt met je lichaam, je bewust bent van je emoties, je je helder en energiek voelt wat bij jou past. Dat je je goed en vervuld voelt over wie je bent…

 Voor jou, voor de aarde, voor het hoogste goed van alles wat leeft wens ik je liefdevolle verbinding met je lichaam en de levende aarde…