Hoe emotioneel bewust ben jij? Kan inzicht in oude hardnekkige patronen je helpen jezelf te zijn?

patronen“He, wil jij dat even voor me aanpakken!”, roept een buurman als ik eindelijk net lekker in de tuin zit. Uit een reflex sta ik meteen op met m’n handen in de lucht om het aan te pakken. Tegelijk voel ik een emotie door me heen golven met meteen een gedachten eraan geplakt “wat denkt hij wel, hij vraagt het niet eens aan me!” Ik voel me een fractie van een seconde heel erg boos worden, maar ik zeg niks, pak het aan en sta vervolgens nog 10 min in een gesprek naar de verhalen van de buurman te luisteren. Ik ga weer op m’n stoel zitten, m’n koffie koud inmiddels en ik voel me niet ontspannen meer. Kennelijk is er iets wat me dieper heeft geraakt, en wel zo raakt dat de emotie nog een tijd door me heen blijft golven en het m’n koffie momentje verder flink verstoord..

Komen tot wie je bent komt bij niemand vanzelf, iedereen heeft een eigen verhaal en eigen ervaringen gehad die ervoor hebben gezorgd dat je niet helemaal kunt leven vanuit je hart of helemaal jezelf kunt zijn. Dat is wat ons mens maakt op aarde. We leren veel door vastlopen of door pijnlijke situaties wat wel en niet werkt voor ons. Dat kunnen kleine situaties zijn, maar ook grote en verdrietige situaties met vastgelopen patronen.

Het gevoel soms in het donker te zitten en even geen lichtpuntje te zien zijn momenten die we als mens meemaken. Of dat nu fysieke klachten zijn, een burn-out, een relatie die overgaat, je eenzaamheid voelt of je bent vastgelopen in onzekerheid en (hoog)gevoeligheid. Al deze klachten helpen ons om onszelf weer te gaan voelen en beter te leren begrijpen.

In deze tijd dat de lente wil doorkomen, de winter nog steeds voelbaar is, help ik graag mensen die het gevoel hebben ook te willen doorkomen. Mensen die naar binnen willen gaan en ruimte willen maken in zichzelf, maar niet altijd weten hoe. Ken je het gevoel soms vast te zitten in emoties of (aangeleerde) patronen? Emoties of patronen die je voor je gevoel verhinderen om jezelf te kunnen zijn en vanuit je hart te kunnen leven? Emoties of klachten die storen in het contact met jezelf of in relatie(s) met anderen.

Misschien ken je het gevoel dat je je constant irriteert aan je collega, of steeds om hetzelfde boos wordt op je partner. Je je iedere keer weer te verantwoordelijk voelt en tegen van alles maar weer “ja” zegt, terwijl je “nee” bedoelt. Je je afvraagt waarom je nou iedere keer dezelfde mensen ontmoet, deze mensen aantrekt. Je zo blij bent met je nieuwe relatie, maar je je niet echt over kunt geven aan de liefde. Je steeds pijn in je hoofd of nek krijgt als je op je werk bent..

Heel de dag door komen er allerlei emoties voorbij en wisselen we in bewustzijn. We kunnen ons blij voelen als we iets fijns meemaken en ineens geraakt worden als iemand iets tegen ons zegt of juist niks zegt. We kunnen ons ineens verdrietig voelen als we iets voorbij zien komen of vreselijk boos worden als we over iets lezen wat ons raakt. We kunnen tot tranen geroerd raken bij het horen van een muziekstuk of bij een dans van de Maori’s. Het komt voor dat je je eigen reactie niet eens begrijpt of kan sturen. Je zit erin voor je er erg in hebt.

Emoties en gevoelens komen en gaan en zijn verbonden met wie we zijn, wie we in de essentie zijn. Emoties zijn ook verbonden met wat we meegemaakt hebben en hoe en waar we opgegroeid zijn. Emoties vertellen ons wat we willen leren, emoties en allerlei klachten zijn van onschatbare waarde om onszelf te begrijpen.

Als we regelmatig door iets geraakt worden, iets vreselijk gaat storen of zelfs verhindert te zijn wie we zijn, dan is het goed om naar onze reacties te kijken en deze te onderzoeken. We kunnen de neiging hebben om onze irritaties of verdrietige gevoelens op de buitenwereld af te schuiven en je af te vragen waarom ze het nou niet anders doet, of waarom je partner nou niet gewoon begrijpt dat je je niet gehoord voelt. Soms is dat natuurlijk ook zo, maar we kunnen onze omgeving niet veranderen.

Hoe meer je zou willen dat iets of iemand in de buitenwereld verandert, hoe meer je je eigen emoties niet wilt voelen of iets niet kunt of wilt zien van jezelf.

Het kan helpen je emotioneel bewust te worden wat je nu raakt en waarom het je zo raakt. Reacties gaan zo automatisch, je kunt dat reactief mechanisme noemen. Deze vaak oude mechanismen zijn meestal al langer gekoppeld aan reacties op onze emoties. Van oude mechanismen en vastgelopen patronen kunnen we heel moe worden en zelfs klachten of ziek zijn ontwikkelen.

In de praktijk kwam Anne, Anne geeft aan doodmoe te zijn en al langere tijd rugpijn te hebben. Ze is altijd bezig met regelen, ze kan bijna niet meer. Als ze een afspraak wil maken is dat al lastig, ze kan nauwelijks tijd vrij maken. Anne wil graag meer ruimte geven aan haar gevoel en zich weer meer vrouw gaan voelen. Ze regelt thuis graag alles en dat doet ze goed. Toch knaagt er de laatste tijd iets aan haar, ze ervaart nauwelijks rust, ze gaat maar door, doet en regelt en is doodmoe. Ze reageert regelmatig zeer geïrriteerd naar haar man. Anne wil zich graag openstellen voor haar gevoel, rust voelen, maar het lukt gewoon niet. Ze schiet elke keer weer in haar oude controle gedrag van teveel doorgaan, doen en regelen. Ze is de hele dag bezig en vind haar rust niet die ze nodig heeft. Als we kijken naar haar patroon dan komt naar voren dat ze als kind vaak alleen thuis was. Haar ouders waren druk met werk. Anne regelde al veel zelf en kreeg regelmatig kritiek van haar vader als ze iets niet goed deed. Op school deed ze erg haar best om geen fouten te maken en zo geen kritiek te krijgen. Ze heeft geleerd haar mannetje te staan en zich als kind veilig te voelen door vooral haar best te doen en alles goed te regelen, zo stopte ze haar kwetsbaarheid weg. Kwetsbaarheid gaf haar angst en angst gaf weer kritiek van de buitenwereld. Nu Anne als volwassen vrouw meer ruimte wil maken voor haar gevoel, minder wil doen en regelen, komt de oude angst nog even om de hoek kijken. Als ze zich niet bewust is dat dit oude angst is, kan de angst haar zo blokkeren dat ze niet meer bij haar gevoel kan komen en dus in de doe, gaan en controle stand blijft staan. Dit gaf haar immers ooit een veilig gevoel.

Als we ons niet bewust zijn van onze emoties en reacties hierop, ontstaat er als vanzelf patronen waar we vanuit reageren. Dit kunnen patronen zijn die ons ondersteunen en voor ons werken. Het kunnen ook patronen zijn die ons tegenwerken en ons verhinderen dichter bij onszelf te komen. Het kan zijn dat een patroon eerst voor je werkt en na een tijdje niet meer past en op deze manier tegen je gaat werken.

Oude patronen kunnen heel hardnekkig zijn, je zou ze het liefst niet zien of er zo snel mogelijk aan voorbij gaan. Het kost veel energie, je kunt er doodmoe van worden. Toch is het een gemiste kans als je er geen zicht op kunt krijgen, omdat juist deze patronen zoveel inzicht geven in jezelf. Je kunt klaar zijn met het verleden, maar soms is het verleden nog niet klaar met jou. Je hebt iets nog niet helemaal kunnen zien of kunnen omzetten, dan blijft het zich aandienen. Net zo lang tot je het aanneemt, je bewust wordt en je het kan integreren in jezelf. Als je het een plek kunt geven in jezelf en het goede ervan kunt zien kun je de positieve energie van dit patroon weer gebruiken voor jezelf.

Het is een mooie tijd om je bewust te worden van het oude om het nieuwe vervolgens te kunnen toelaten. De lente kan niet goed doorkomen, als er nog oude, dorre bloemen of bladeren hangen. De nieuwe knoppen hebben ruimte en voeding nodig…