slide1
slide2
slide4
slide5
slide3
cropped-NieuwsbriefHeader-1

De kracht van je gevoel...
Het helpt je om echt jezelf te zijn!

cropped-DSC03914

Vertrouw op jouw kracht!

DSC03425

Bewustwording is geen kwestie van geen moeite meer voelen,
maar er niet meer mee vechten....

DSC07392a

Straal jouw eigen licht!

DSC03863a

Kwestbaarheid is jouw kracht!

rsz_1rsz_20220509_163019
previous arrow
next arrow
Privacybeleid • Creatie en Bewustzijn

Privacybeleid

Praktijk voor Bewustwording,

gevestigd aan ’t Schoolplein 14 4328AJ Burgh-Haamstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://praktijkvoorbewust-wording.nl

’t Schoolplein 14

4328AJ Burgh-Haamstede

06-19387311

estherkinesio@zeelandnet.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Praktijk voor Bewustwording verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk voor Bewustwording verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Praktijk voor Bewustwording verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk voor Bewustwording bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie├źn van persoonsgegevens: NAW: 7 jaar i.v.m. belastingdienst, Naam/email voor nieuwsbrief tot uitschrijving, geb.datum tot 1 jaar na laatste cli├źntencontact.


Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk voor Bewustwording verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Voor facturatie via Jortt en nieuwsbrief via Laposta


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk voor Bewustwording gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk voor Bewustwording en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar estherkinesio@zeelandnet.nl.

Praktijk voor Bewustwording wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk voor Bewustwording neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via estherkinesio@zeelandnet.nl