Nieuwsbrief Maart 2021

NIEUWE ENERGIE, DE LENTE KOMT ERAAN!

De lente heeft zich al even laten zien, de zon schijnt vaker, krokussen komen boven, vogels laten zich horen. Er is meer licht, de nieuwe energie van de lente gaat zich weer laten zien en horen!

De jaargetijden tonen ons de cyclus van groei, vruchtbaarheid, loslaten en stilte. Deze cyclus spiegelt ons het leven en de fases van situaties in ons leven.

De fase van de lente, de groei, nodigt je uit om het licht in jezelf weer toe te laten en de krachtige aarde-energie ruimte te geven.

Spirituele groei, op weg naar zijn wie je bent…

We leven in een tijd van diepe verandering en transformatie.

2021 is het jaar 5 in de cyclus van 9 jaren. De energie van het getal 5 nodigt ons uit om bewegingen te gaan maken, uitdagingen aan te gaan en verantwoordelijkheden te nemen die passen bij wie je bent.

Volg je het spirituele pad, dan ben je je meestal bewuster van groei en verandering. Spirituele groei is het continue proces, waarin je trilling verhoogd en je bewustzijn ruimer wordt. Je komt zo stap voor stap dichter bij jezelf en gaat steeds meer zijn wie je in essentie bent.

De nieuwe en lichte energie, kan op sommige momenten intens voelbaar zijn. Je kunt een diep krachtig gevoel van binnenuit ervaren, of een plotseling wetend gevoel, een “JA” gevoel over iets. De nieuwe energie vraagt ons om ruimte te maken en open te staan voor datgene wat om aandacht vraagt.

Deze tijd, juist deze tijd, met al haar onzekerheden in de wereld, verwarrende emoties en opstand, zet je aan om op een dieper niveau te gaan verschuiven en transformeren.

Van denken naar voelen vanuit het hart…

De nieuwe energie, kan je het gevoel geven dingen anders te willen gaan doen, anders te gaan zien. Stappen te willen gaan zetten die je eerder niet gezet zou hebben, of keuzes te maken die dichter bij jezelf staan.

Dit kan zich laten zien in kleine veranderingen en/of grotere verschuivingen. De energie zet je aan en vraagt je om meer licht en liefde toe te laten. Er gaat een verschuiving plaatsvinden van het denken vanuit het hoofd, naar het voelen vanuit het hart.

We zijn veelal gewend keuzes te maken vanuit ons hoofd, vanuit een controle en begrijpen die ons veiligheid biedt of heeft geboden.

Deze tijd vraagt meer en meer om verschuiving toe te laten, te gaan leven en keuzes te maken vanuit het hart.

Keuzes maken vanuit je hart, is eigenlijk een keuze maken vanuit een rustig en dieper innerlijk weten, zonder dat je het direct kunt begrijpen of beredeneren.

Je denken is er niet om keuzes te maken, het denken helpt je om de keuzes die komen vanuit je hart in het dagelijks leven vorm te geven.

Als de energie van verandering en verschuiving je hartenergie aanzet, gaat er energie stromen naar het hartchakra en dat kan je een blij en licht gevoel geven.

Diepe vreugde, een diep gevoel van innerlijk weten wat heel intens kan zijn. Een dieper weten dat een keuze of gevoel je past of juist niet meer past, genereert veel lichte en positieve energie. Of dit nou een kleine keuze is voor jezelf of een grote verandering, de energie is intens. 

Het moment van herkenning van de ziel is als een sleutel die een deur opent. Het is de deur naar jezelf.

Hoe doorsta je verandering…

Door verschuiving komt er van alles in beweging. Het lichte en diepe vreugde gevoel wisselt zich af met golven van (oude) emotionele lagen, gedachten en vastgezette patronen. Waar lichte energie wil stromen en je hartchakra zich wil openen, mag donkere of zwaardere energie losgelaten worden. Het is het proces wat altijd samengaat, het zit aan elkaar vast.

Terwijl gedachten en emoties als golven voorbij kunnen komen, ontwikkelt de verschuiving zich verder en gaat er meer licht energie stromen naar het hartchakra. Het kan een intensieve periode zijn, zeker, omdat je gevoeligheid sterker voelbaar is in deze tijd, of dat je ineens gevoeliger wordt.

Het kan je doen wankelen en emoties van binnenuit of van buitenaf kunnen je overspoelen.

Laat alle golven uit de verschillende gevoelslagen zoveel mogelijk voorbijgaan en uitrollen. Net als de golven van de zee. Probeer je niet te verzetten tegen de golven, maar beweeg zoveel mogelijk mee.

Het verzetten kost je veel energie en zo kun je het jezelf ongewild moeilijker maken. Bewust bij jezelf aanwezig blijven en alles wat zich aandient, geeft houvast.

Het is de tijd om voorzichtig de patronen om erbij te horen los te laten, leer vertrouwen dat je precies bent zoals je moet zijn. Oude pijn van afwijzing mag je achter je laten, je hebt het niet meer nodig om te kunnen groeien.

De leegte

Oude waarheden verliezen hun grip en nieuwe waarheden of ideeën komen omhoog. In deze fase is er nog niet direct een stevige basis, dat kost tijd. Je voelt dat het oude niet meer klopt, die zekerheden vallen weg, maar het nieuwe is er ook nog niet of is nog moeilijk vast te pakken. Je bevind je dan in een soort “leegte.”

Deze “leegte” is een intensieve overgangsperiode met wisselende gevoelens en gedachten, die lastig kan zijn. Je kunt twijfelen aan alles, je eigenwaarde lijkt soms diep weg te zakken. Weerstand, fysieke klachten en ongemakken kunnen naar voren komen. Het kan aanvoelen als “groeipijn.”

Toch is deze periode een waardevolle tijd, omdat je door alle twijfels en kwetsbaarheid meer open staat voor verandering.

Je fysieke, emotionele, spirituele en mentale lichaam hebben tijd, geduld en vertrouwen nodig om het nieuwe bewustzijn te integreren.

Als je het proces van “leegte” regelmatig vanuit liefde met een helikopterview observeert, begrijp je steeds beter dat deze situatie hoort bij je spirituele groei. Het geeft je dan kracht en vertrouwen erdoorheen te gaan en er zelfs nog van te genieten.

Nieuwe balans

Vanuit deze groeiende nieuwe balans kun je van binnenuit gaan voelen dat bepaalde situaties, gedragingen of relaties je niet meer passen en je aanpassingen mag gaan doen.

Als je toch, soms onbewust blijft vasthouden aan oude niet meer passende patronen, zal dit steeds grotere conflicten geven in jezelf. Conflicten in de vorm van klachten die zich maar blijven aandienen.

Je komt vanzelf weer uit deze leegte, je komt weer bovendrijven, de verschuivingen en moeite die je hebt ervaren, hebben je dichter bij je liefdevolheid gebracht.  Ineens voel je je zekerder, stroomt er meer licht en liefde en sta je steviger in de nieuwe situatie.

Sessies…

Sinds januari ben ik bij een aantal mensen bezig met een nieuwe methode van energie werk tijdens sessies. Tijdens de sessie werk ik samen met jou, je werkt zelf mee aan je eigen energie herstel. Je blijft daarbij op de stoel zitten. Ik werk mee in je energie en we worden geholpen door de energie van onze gidsen.

Deze manier van werken brengt je energie op een dieper niveau in beweging, het stimuleert intenser je eigen licht en je zelf-helende energie. Het zet op een dieper niveau het vertrouwen aan in jezelf.

Spreekt dit je aan, resoneert het met je, laat het me weten. Ik hoop zeker deze ervaring met je te mogen delen! Je bent van harte welkom…

Stroom mee met jouw eigen licht! Je verdient het om te zijn wie je bent…

Lieve lichtgroet,

Esther