Nieuwsbrief November 2021

Lieve lezer,

Wees moedig, durf te luisteren en te handelen naar wat je voelt, naar wat je hart je aangeeft.

Durf te luisteren naar wat je diep van binnen weet. Wat anderen ook zeggen, volg altijd de stem van je innerlijk weten. Dan word je zoals je bent bedoeld. (Hans Stolp)

Verwarring en de fase van groei

In deze intensieve en verwarrende tijd, lijkt het wel alsof we nu stap voor stap de impact gaan voelen van alles wat er al ruim 1.5 jaar gaande is. De steeds ruimere binnenstromende lichte energie van nieuwe frequenties doen hun werk en helpen ons naar een level waarbij we leven vanuit ons hart, met liefde, diepere vreugde, vrijheid en balans op veel verschillende gebieden.

In deze nieuwe fase van groei, is er nog veel verwarring in velen van ons. We staan soms met een been in het nieuwe, terwijl het andere been nog lastig bij te trekken is. Er is chaos en spanning om ons heen en soms kan het lijken, als we kijken met de ogen van ons aardse zijn, alsof alles nog vaster komt te zitten, maar niets is minder waar.

Veel van wat we in onze maatschappij nu te zien krijgen in angst en dwang, is nog een manifestatie van het oude. Het oude manifesteert zich uit het onbewuste collectieve veld, om gezien te worden. Alleen als het onbewuste in het bewustzijn komt, kan het worden losgelaten.

Het collectieve veld

Het collectief onbewuste (Carl Jung) is een begrip, dat aangeeft dat er een verzameling opgeslagen beelden, herinneringen en ervaringen bestaan die komen uit het verleden van de mensheid. We worden bewust en onbewust beïnvloed door het onbewuste collectieve veld.

Het persoonlijk onbewuste van ieder mens, maakt deel uit van het collectief onbewuste. Een verandering in het persoonlijk bewustzijn van de mens, heeft dan ook direct invloed op het collectief onbewuste. Met anderen woorden, je kan jezelf dus altijd positief beïnvloeden en zo ook het collectief.

Maar het werkt ook andersom, je kunt beïnvloed worden door het collectief. Je kan meer angst en verwarring voelen en met deze angst wordt de angst in het collectief vervolgens weer gevoed en beïnvloed.

De dualiteit

Dat dualiteit overal aanwezig is, is een feit. Waar veel licht is, is ook altijd het donker. Waar lichte en vernieuwende energie gaat stromen, komt vasthoudende, zelfs manipulerende, dwangmatige energie omhoog. Waar vertrouwen om aandacht vraagt, wordt angst en macht zichtbaar. Waar balans z’n weg zoekt, komt chaos en onbalans aan het licht. Geen enkele vernieuwing gaat zonder deze vorm van dualiteit. Er is geen groei, zonder het oude los te laten. We zien dit terug in de natuur als we kijken naar de seizoenen. Er is geen zomer, zonder winter of andersom.

Het is niet de vernieuwende of oude energie die problemen geeft, maar het zijn de mensen die moeite hebben om mee te bewegen met deze energieën, om te vertrouwen en steeds meer bewuste keuzes te leren maken vanuit het hart. Mensen houden bewust en onbewust vaak vast aan oude gedragingen, vanuit oude overtuigingen en angsten. Het mentale, het controle denken zoekt houvast in bewijzen en dwang en wil de verandering sturen vanuit het hoofd. De vernieuwende energie vraagt juist het tegenovergestelde.

Succes is iets anders dan vervulling

Er is vanuit verschillende hoeken van onze maatschappij, een roep om verandering, om vernieuwde energie en mogelijkheden. Duurzaamheid en het klimaat vragen onze aandacht, de liefde voor de aarde. Er zijn steeds meer mensen die een gebrek aan zinvolheid en liefde ervaren in hun leven. Mensen zoeken naar diepgang, vervulling in het leven. Mensen ontdekken dat succes, hard werken en materie niet altijd leiden naar een dieper gevoel van geluk en liefde. De liefde en de verbinding die de ware vervulling geeft wordt steeds meer gezocht.

De liefdevolle en pure energie vanuit het hart van mensen, dieren, natuur en de aarde mag in de aandacht komen en wakker worden gemaakt. Liefde, diepere vreugde en vervulling vinden we, als we instaat zijn ons te verbinden met onze zielsenergie. De mogelijkheid om deze zielsenergie op aarde te manifesteren en te verbinden met alles wat leeft geeft ons de ware voldoening. Voldoening voor jezelf en alles wat leeft. De ander wordt aangeraakt door oprechte en liefdevolle zielsenergie die zich manifesteert.

Ons hart, het centrum van wie we in essentie zijn, mag zich steeds verder openen in deze tijd. We mogen ons weer gaan herinneren wie we in wezen zijn. Alle overschaduwende illusies van wie we dachten of moesten zijn, onze ego aanpassingen die ons hebben geholpen tot nu toe, mogen in beweging komen en stap voor stap worden gezien en verschuiven. Er mag ruimte komen voor onze zielsenergie, onze ware levensenergie die de liefde laat groeien.

Grote verschuivingen

We bevinden ons in een gigantische transitie van het leven op aarde, ingrijpende veranderingen en verschuivingen vinden plaats, een hele bijzondere tijd.

De verschuiving naar een balans van hoofd en hart-bewustzijn. Of anders gezegd de balans van het mannelijke en het vrouwelijke principe.

Uit balans

De mannelijke en vrouwelijke energie in mensen lijkt niet in balans te zijn ontwikkeld, het is los van elkaar komen te staan en op veel manieren uit de verbinding geschoten. Ontwikkelingen gaan in golfbewegingen en vragen de aandacht van de mannelijke en vrouwelijke energie in ons. Op een zeker moment is er een onbalans ontstaan door te veel aandacht en ontwikkeling van de mannelijke energie in ons en om ons heen.

Bij te sterk doorontwikkelde mannelijke energie ligt er te veel nadruk op manifestatie, presteren, macht, buitenwereld en economisch succes. De vrouwelijke energie wordt hierbij onderdrukt en krijgt geen aandacht. Bij een te sterk doorontwikkelde mannelijke energie zijn we niet meer in de verbinding met ons eigen zielsenergie, onze levenstroom. De zielsenergie die ons wil voeden met inspiratie, liefde, vertrouwen en wijsheid.

Als er te veel mannelijke energie aanwezig is, zijn we met name gericht op wat anderen van ons vinden of van ons verwachten. Vanuit onzekerheid proberen we ons gedrag te beheersen zodat we voldoen aan de eisen die ons gesteld worden. We zoeken de zekerheid en geborgenheid in de buitenwereld. We zoeken de bevestiging dat we goed en veilig zijn bij de ander en zo raken we gespannen en angstig. We willen alles zoveel mogelijk onder controle houden. De ziel lijdt hieronder.

Mensen die te veel mannelijke energie ontwikkeld hebben, ervaren vertrouwen en overgave aan de vrouwelijke energie als eng, vreemd en oncontroleerbaar.
Door een dominante, te sterk doorontwikkelde mannelijke energie zijn we geneigd alles te willen controleren en bewijzen, te veel te denken en ons zorgen te maken. Dit kan leiden tot een onrustig gevoel, een gevoel van leegte en het ontbreken van een dieper gevoel van liefde en vervulling.

De mannelijke energie die van nature krachtig, duidelijk, eerlijk en beschermend is, heeft verbinding nodig met het hart, het vrouwelijke in ons.

Wat gebeurt er bij te veel vrouwelijke energie?

Vrouwelijke energie die te veel eenzijdige ontwikkeling krijgt, te veel op zichzelf staat kan last krijgen van een te zwak ego, een uitgeputte kracht. We kunnen het moeilijk vinden grenzen te stellen, ons naar buiten toe te manifesteren, of een duidelijke “nee” te zeggen.  We kunnen overmand raken door emotionele stemmingen, hypergevoeligheid of hierin meegesleept worden. We kunnen het zicht verliezen op de buitenwereld en ons overmatig willen terugtrekken in de eigen binnenwereld.

De vrouwelijke energie die van nature puur, liefdevol en ontvankelijk is, heeft een anker nodig in het eigen ik, de mannelijke energie in ons.
De vrouwelijke energie kan de mannelijke energie het vertrouwen en de verbinding geven, de brug slaan naar het liefdevolle hart en de zielsenergie.

De mannelijke energie kan de vrouwelijke energie het anker geven en de kracht en bescherming om in haar centrum te blijven. Beiden gelijkwaardig en aanvullend naar elkaar, in balans uitgedragen. Het bekende symbool van yin-yang. Het is ook de zon en de maan energie…

Deze tijd vraagt om balans tussen vrouwelijke en mannelijke energie

We zijn als mensen in deze tijd o.a. bezig een nieuwe balans te vinden tussen deze twee energieën. De mannelijke en vrouwelijke energieën die zo uit hun verbinding zijn gegaan in onszelf en in de wereld om ons heen vragen om aandacht, bewustzijn en een nieuwe balans.

De liefdevolle verbinding tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie, vanuit balans leidt tot de hoogste vorm van creatie en diep vervulde manifestatie.

Volle manen en de licht-boost

Het is een enorme uitdaging om in deze tijd dichtbij jezelf te blijven en je niet te laten beïnvloeden door het onbewust collectief.
De vollen manen van 21 september, 20 oktober en 19 november zijn sterk verbonden met elkaar en staan symbool voor een boost van licht, wijsheid en vernieuwing. Deze maan energie heeft zich opgebouwd en helpt ons om grote ontwikkelingen en unieke stappen en veranderingen te kunnen maken. De energie helpt met inzicht en het herstellen van balans, hoe dan ook.

Misschien voel je de energie al stromen, of merk je dat je innerlijke stem steeds duidelijker wordt. Misschien heb je heldere dromen of is er ineens een helder weten. Merk het op en geef het aandacht. De vernieuwende, lichte energie zoekt z’n weg.
Deze energie gaat zich verder ontwikkelen in 2022. Het wordt o.a. het jaar van de energie van de 2-en. Het cijfer 2 draagt de energie van balans in het geven (mannelijk) en het ontvangen (vrouwelijk) in zich.

Blijf trouw aan jezelf, oordeel of verdeel niet, maar verbind en geef jezelf wat geen leider je kan geven, de hoop, het geloof en de liefde…

Lieve lichtgroet Esther