SchoolChangeDay 20 februari 2016

Zie je ook kinderen die problemen hebben op school?change

 

Zie je kinderen die niet meer weten wat hun talent is?

 

Die zich onzeker voelen? Die somber en moe lijken te zijn?

 

Zie je ook kinderen die problemen hebben op school? Zie je kinderen die niet meer weten wat hun talent is? Die
 
zich onzeker voelen? Die somber en moe lijken te zijn?Toen ik de oproep zag voor de School Change Day in
 
België, wist ik meteen daar wil ik naartoe! Daar wil ik bij zijn! Met elkaar gaan staan voor een andere kijk op
 
onderwijs.. Onze kinderen zijn onze toekomst!
 
 
Wat heb ik genoten tijdens deze inspirerende dag die een andere kijk op onderwijs laat zien!Zoveel docenten,
 
therapeuten die zich allemaal inzetten voor onze kinderen in het onderwijs. Zoveel kinderen met problemen die
 
ons allerlei signalen willen geven, die we mogen leren zien. Het kind die de meeste problemen geeft in z’n gedrag,
 
geeft juist de meeste kans op verandering en wil ons iets laten zien! Deze dag voelde als een warm bad, ook
 
zoveel mooie veranderingen die er nog aankomen.Er waren kindertolken aanwezig die langs allerlei scholen gaan
 
om docenten te leren omgaan met kinderen die problemen geven. Als een docent problemen ervaart met een kind,
 
er bv geïrriteerd van raakt, boos of iets anders, dan spiegelt het kind ook iets in de docent zelf. Door naar hun
 
eigen rugzak te leren kijken, kunnen ze de kinderen veel beter helpen en ontstaat er betere communicatie en
 
samenwerking tussen docent en kind. En de docent ruimt ook iets op van zichzelf. Gewoon zomaar voor niks, de
 
spiegel krijg je gratis. Hoezo? Simpel, we zijn allemaal met elkaar verbonden en resoneren gratis met elkaar mee.
 
 
Een mooi voorbeeld van een jongen van 4 jr die steeds bij de meester in z’n broek poepte. De jongen ging iedere
 
ochtend rond dezelfde tijd naar een rustig plekje in de klas en poepte vervolgens in z’n broek. Hij schudde de
 
harde keutels uit z’n broek en stampte ze plat op de grond.Na een aantal dagen werd de meester boos en zei
 
tegen de jongen dat dit moest stoppen. De jongen reageerde er niet op en ging gewoon door met platstampen,
 
ook de volgende dag en de dag daarop. 

 

Thuis deed de jongen dit niet en z’n moeder vond het ook erg vervelend.

De meester dacht thuis nog eens na over deze situatie en dacht terug aan de woorden van de kindertolk.

Een aantal weken geleden, kwam ze vertellen over het spiegelen van kinderen t.o.v. docenten. Zou dit kind hem

iets willen laten zien?, vroeg hij zich af.

 

Lees meer:

Waarom was dit kind niet te corrigeren? Wat is dan die spiegel?

De jongen liet keutels zien, ontlasting staat voor loslaten. Harde keutels, dan is het hardnekkig. De jongen

stampte de keutels plat, was bozig, waardoor het lastig op te ruimen was. Was er iets wat de meester nog

moeilijk kon loslaten en ook nog plat stampte? Was dit frustratie? De meester voelde dit nu niet, alleen de

jongen haalde wel frustratie omhoog. De meester reageerde boos op de jongen, waar was hij zelf nog boos

over? Kwam het uit z’n eigen kindertijd? Ja, want hij kreeg het gespiegeld van een jongen van vier.

De meester had het inmiddels goed weggestopt en gecompenseerd, maar het was voelbaar voor de jongen.

De meester keek eerlijk naar zichzelf en werd zich bewust van z’n eigen oude frustratie, z’n eigen conflict van

vroeger.

Diezelfde avond ging er bij de meester, door deze bewustwording, een andere energie stromen. De andere

dag stroomde er dus ook een andere energie in de klas.

Ik begrijp wat je bedoelt, ik heb je gezien energie.

2 dagen later poepte de jongen niet meer in z’n broek, maar vroeg de meester mee te gaan naar de wc.

De jongen zocht voor het eerst contact met de meester, vroeg om hulp. Het broekpoepen is niet meer

gebeurd, zonder dwang of straf. Maar als de meester weer even in z’n oude frustratie ging, zonder zich daar

altijd bewust van te zijn, zonderde de jongen zich opnieuw af.

De meester leerde de spiegel begrijpen en zodra hij z’n gedrag zelf corrigeerde, zocht de jongen weer

contact.

Dit is een voorbeeld van de vele voorbeelden die ik gehoord heb van de spiegels met docenten en leerlingen.

Het is zo mooi dat de bewustwording stap voor stap gaat doordringen!

Het doel van Change is in ieder geval, dat er in België over een aantal jaar in elke school het blad Change ligt!

Ook in Nederland is er veel beweging, het is nog niet altijd zichtbaar, maar achter de schermen wordt er

gewerkt om het onderwijssysteem aan te passen. Het doel is om andere lessen te gaan geven en kinderen

o.a. te gaan leren over hoe ze hun passie kunnen volgen, leren om hun eigen unieke talenten te benutten en uit

te bouwen. Lessen over lichaamsbewustzijn etc..

Ik wil hier zo graag aan mee werken, de kinderen zijn onze toekomst en zijn hier om ons allemaal inclusief

zichzelf te helpen naar een hoger niveau van bewustzijn!

Juist door hun gedrag en problemen.. Zij zijn vaak niet degene die alleen vastzitten, maar wij zijn het, de

ouders en de docenten die mogen leren zien wat ze ons nou eigenlijk willen zeggen!

Er worden nog meer bijeenkomsten gegeven, heb je interesse?

Kijk bij change op facebook of koop het blad, wie weet zie ik je daar!?

 

Ben je geraakt door dit verhaal of wil je me iets laten weten? Jou ervaring? Heb jezelf ideeën?

 

laat het me dan weten! Samen komen we verder..

 

Ik hoor het heel graag!